CA KONSULT s.r.o

Jsme tu s vámi od roku 1992

  • ČÍM SE ZABÝVÁME:

  • Vedení účetnictví
  • Organizační poradenství
  • Ekonomické poradenství
  • Daňové poradenství

O nás

Vítejte na stránkách společnosti CA KONSULT s.r.o, zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Buršou, daňovým poradcem ev.č. 002769.

Naše společnost nepřetržitě od roku 1992 poskytuje řadu služeb v oboru vedení účetnictví, daňové evidence, účetního a daňového poradenství včetně zpracování mezd klientů.

Ing. Pavel Burša je členem Komory daňových poradců od 23.2.1998. Jednatelem společnosti CA KONSULT s.r.o. je od 4.2.1998.

Služby

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Hlavní činností naší společnosti je vedení účetnictví a účetní poradenství.

Pro klienty provádíme podle jejich požadavků vedení účetnictví a to buď v naší firmě či externě v sídle klienta na jeho programovém vybavení. Provádíme vedení účetnictví včetně vedení evidence DPH a výpočtu mezd a zákonných odvodů. Samozřejmostí je pro nás to, že se zpracovaným účetnictvím podle Zákona o účetnictví a platných postupů od nás dostává klient i podklad pro daňové přiznání.

V rámci plné moci zastupujeme klienta při jednání se všemi úřady, které se této činnosti dotýkají a to jsou zejména finanční úřady, OSSZ a zdravotní pojišťovny.

Mimo činnost samostatného vedení účetnictví poskytujeme klientům i odpovídající účetní a ekonomické poradenství už ve fázi vzniku účetního případu, neboť tak se v řadě případů předejde mnohým neblahým následkům pro účetnictví klienta.

V případě požadavku klienta zpracováváme výstupy z účetnictví ve formě účetních výkazů i z jeho zpracovaných podkladů.

Touto činností chceme ve spolupráci s klientem dosáhnout stavu, kdy jeho účetnictví ať zpracovávané přímo u klienta či externě v naší kanceláři splňuje jednoznačně všechny požadavky dané platnými zákony. Tím se vytváří základ pro správné stanovení daňové povinnosti a nenapadnutelnost účetnictví při případné kontrole ze strany FÚ.

Při vedení účetnictví naše společnost spolupracuje s řadou auditorů, kteří u podnikatelů s povinným auditem zabezpečí splnění zákonné povinnosti mít tuto závěrku ověřenou účetním auditorem.

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Motto: Na vědecké konferenci dostali špičkoví odborníci z různých oborů dotaz : Kolik je 2 krát 2 ?

STROJAŘ vytáhl logaritmické pravítko, chvíli s ním laboroval a pak odpověděl: „Je to 3,995“. FYZIK nahlédl do tabulek, vložil problém do počítače a po chvíli oznámil: “Výsledek leží mezi 3,98 a 4,02“. MATEMATIK se chvíli soustředil, nevnímal nic kolem sebe, a pak odpověděl: „Odpověď nevím. Ale jsem si jist, že existuje“. FILOZOF odpověděl: „Co tím myslíte, 2 krát 2 ?“ LOGIK mentoroval: “Prosím, definujte 2 krát 2 přesněji...“.

Nakonec se zeptali DAŇOVÉHO PORADCE. Ten zavřel všechna okna i dveře, opatrně se rozhlédl a zeptal se: Kolik chcete, aby to bylo?

Tak takto zjednodušeně vidí naši práci ti, kteří o ní moc nevědí a asi daní až tak moc neplatí. Cílem daňového poradenství je nejen zabezpečit správně stanovenou daň klienta, ale i provádět vhodnou optimalizaci daňové povinnosti. Neboť v konečném řešení nějakou daň zaplatí každý. Ale je rozdíl platit zákonnou daň hned dnes, či dokonce dopředu či dokonce i v době, kdy se podnikání třeba až tak moc nedaří. Je potřeba si uvědomit, že v této oblasti se střetává zájem státu daň vybrat, neboť ji akutně potřebuje na zaplacení svých potřeb se zájmem podnikatele maximálně uspokojovat potřeby své a svého podniku (zaměstnanců) .

Oborem této činnosti je tedy nejen pouhé stanovení základu daně a stanovení daně či "odklad daně", ale i hledání všech možných řešení, které mohou mít vliv na stanovení daně. Jde zejména o řešení vhodného odpisového plánu hmotného majetku, tvorby opravných položek k pohledávkám, tvorby rezerv na opravu hmotného majetku, vhodné řešení vnitropodnikových směrnic při účtování o účetních případech.

Touto činností chceme ve spolupráci s klientem zejména dosáhnout stavu, kdy zejména základ daně z příjmu odpovídá ustanovením Daňového řádu a Zákona o daních z příjmů tak, že FÚ nebude mít možnost jeho dodatečného zvýšení a kdy veškerá celková daňová povinnost bude respektovat kontinuitu podnikání a podnikatel využije všech možných zákonných podmínek k tomu, aby ho platba daní co nejméně zatěžovala.

Hlavní náplní této činnosti je zpracování a podání přiznání k plnění daňových povinností klienta včetně zastupování klienta v daňovém řízení a případné konzultace nad problémy klientů ve vztahu k daním platným v ČR.

Distribuce software

Distribuce software

Distribujeme ekonomický software PROFEX

Od roku 1993 se zabýváme distribucí ekonomického a účetního software pro obchodní společnosti. Jde o ekonomický software společnosti PROFEX AM spol. s. r.o. ( www.profex.cz ). Mojí činností je zavádění SW u klientů, poskytování veškerého poradenství a školení obsluhy. Tento software je zvláště vhodný pro obchodní firmy (s.r.o., družstva, a.s.), neboť v sobě spojuje bezkonkurenční evidenci pohledávek a závazků s účetní evidencí vyžadovanou všemi závaznými předpisy.

Mimo distribuci SW pro podvojné účetnictví poskytuji klientům zprostředkování nákupu SW pro vedení jednoduchého účetnictví a to od firmy Tichý a spol. distribuované pod značkou Účto 200x a to včetně zavedení u klienta a poradenství.

Osvědčení

osvědčení
živnostenský list

Kontakt

Kontaktní formulář

Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte mne.

Kontaktní údaje

Kancelář:
CA KONSULT s.r.o.
Havlíčkova 2957/3a
796 01, Prostějov
IČO:46972030
DIČ:CZ46972030
Spisová značka C 7335 vedená u Krajského soudu v Brně

Tel: 582 340 441
Gsm: 604 542 454
Mail: info@cakonsult.cz

Společníci:
Ing. Pavel Burša, vklad 100.000,- Kč