CA KONSULT s.r.o

Jsme tu s vámi od roku 1992

  • ČÍM SE ZABÝVÁME:

  • Vedení účetnictví
  • Organizační poradenství
  • Ekonomické poradenství
  • Daňové poradenství

O nás

Vítejte na stránkách společnosti CA KONSULT s.r.o, zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Buršou, daňovým poradcem ev.č. 002769.

Naše společnost nepřetržitě od roku 1992 poskytuje řadu služeb v oboru vedení účetnictví, daňové evidence, účetního a daňového poradenství včetně zpracování mezd klientů.

Ing. Pavel Burša je členem Komory daňových poradců od 23.2.1998. Jednatelem společnosti CA KONSULT s.r.o. je od 4.2.1998.

Pozor - změna sídla firmy a provozovny.
Od 3.10.2022 nás najdete na nové adrese Svatoplukova 2479 ( vlevo ve dvoře vjezdem pro automobily u Veterinární kliniky Veterix).

Služby

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Hlavní činností naší společnosti je vedení účetnictví a účetní poradenství.

Pro klienty provádíme podle jejich požadavků vedení účetnictví a to buď v naší firmě či externě v sídle klienta na jeho programovém vybavení. Provádíme vedení účetnictví včetně vedení evidence DPH a výpočtu mezd a zákonných odvodů. Samozřejmostí je pro nás to, že se zpracovaným účetnictvím podle Zákona o účetnictví a platných postupů od nás dostává klient i podklad pro daňové přiznání.

V rámci plné moci zastupujeme klienta při jednání se všemi úřady, které se této činnosti dotýkají a to jsou zejména finanční úřady, OSSZ a zdravotní pojišťovny.

Mimo činnost samostatného vedení účetnictví poskytujeme klientům i odpovídající účetní a ekonomické poradenství už ve fázi vzniku účetního případu, neboť tak se v řadě případů předejde mnohým neblahým následkům pro účetnictví klienta.

V případě požadavku klienta zpracováváme výstupy z účetnictví ve formě účetních výkazů i z jeho zpracovaných podkladů.

Touto činností chceme ve spolupráci s klientem dosáhnout stavu, kdy jeho účetnictví ať zpracovávané přímo u klienta či externě v naší kanceláři splňuje jednoznačně všechny požadavky dané platnými zákony. Tím se vytváří základ pro správné stanovení daňové povinnosti a nenapadnutelnost účetnictví při případné kontrole ze strany FÚ.

Při vedení účetnictví naše společnost spolupracuje s řadou auditorů, kteří u podnikatelů s povinným auditem zabezpečí splnění zákonné povinnosti mít tuto závěrku ověřenou účetním auditorem.

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Motto: Na vědecké konferenci dostali špičkoví odborníci z různých oborů dotaz : Kolik je 2 krát 2 ?

STROJAŘ vytáhl logaritmické pravítko, chvíli s ním laboroval a pak odpověděl: „Je to 3,995“. FYZIK nahlédl do tabulek, vložil problém do počítače a po chvíli oznámil: “Výsledek leží mezi 3,98 a 4,02“. MATEMATIK se chvíli soustředil, nevnímal nic kolem sebe, a pak odpověděl: „Odpověď nevím. Ale jsem si jist, že existuje“. FILOZOF odpověděl: „Co tím myslíte, 2 krát 2 ?“ LOGIK mentoroval: “Prosím, definujte 2 krát 2 přesněji...“.

Nakonec se zeptali DAŇOVÉHO PORADCE. Ten zavřel všechna okna i dveře, opatrně se rozhlédl a zeptal se: Kolik chcete, aby to bylo?

Tak takto zjednodušeně vidí naši práci ti, kteří o ní moc nevědí a asi daní až tak moc neplatí. Cílem daňového poradenství je nejen zabezpečit správně stanovenou daň klienta, ale i provádět vhodnou optimalizaci daňové povinnosti. Neboť v konečném řešení nějakou daň zaplatí každý. Ale je rozdíl platit zákonnou daň hned dnes, či dokonce dopředu či dokonce i v době, kdy se podnikání třeba až tak moc nedaří. Je potřeba si uvědomit, že v této oblasti se střetává zájem státu daň vybrat, neboť ji akutně potřebuje na zaplacení svých potřeb se zájmem podnikatele maximálně uspokojovat potřeby své a svého podniku (zaměstnanců) .

Oborem této činnosti je tedy nejen pouhé stanovení základu daně a stanovení daně či "odklad daně", ale i hledání všech možných řešení, které mohou mít vliv na stanovení daně. Jde zejména o řešení vhodného odpisového plánu hmotného majetku, tvorby opravných položek k pohledávkám, tvorby rezerv na opravu hmotného majetku, vhodné řešení vnitropodnikových směrnic při účtování o účetních případech.

Touto činností chceme ve spolupráci s klientem zejména dosáhnout stavu, kdy zejména základ daně z příjmu odpovídá ustanovením Daňového řádu a Zákona o daních z příjmů tak, že FÚ nebude mít možnost jeho dodatečného zvýšení a kdy veškerá celková daňová povinnost bude respektovat kontinuitu podnikání a podnikatel využije všech možných zákonných podmínek k tomu, aby ho platba daní co nejméně zatěžovala.

Hlavní náplní této činnosti je zpracování a podání přiznání k plnění daňových povinností klienta včetně zastupování klienta v daňovém řízení a případné konzultace nad problémy klientů ve vztahu k daním platným v ČR.

Distribuce software

Distribuce software

Distribujeme ekonomický software PROFEX

Od roku 1993 se zabýváme distribucí ekonomického a účetního software pro obchodní společnosti. Jde o ekonomický software společnosti PROFEX AM spol. s. r.o. ( www.profex.cz ). Mojí činností je zavádění SW u klientů, poskytování veškerého poradenství a školení obsluhy. Tento software je zvláště vhodný pro obchodní firmy (s.r.o., družstva, a.s.), neboť v sobě spojuje bezkonkurenční evidenci pohledávek a závazků s účetní evidencí vyžadovanou všemi závaznými předpisy.

Mimo distribuci SW pro podvojné účetnictví poskytuji klientům zprostředkování nákupu SW pro vedení jednoduchého účetnictví a to od firmy Tichý a spol. distribuované pod značkou Účto 200x a to včetně zavedení u klienta a poradenství.

Osvědčení

osvědčení
živnostenský list

Kontakt

Kontaktní formulář

Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte mne.

Kontaktní údaje

Kancelář:
CA KONSULT s.r.o.
Svatoplukova 2479
796 01, Prostějov
IČO:46972030
DIČ:CZ46972030
Spisová značka C 7335 vedená u    
Krajského soudu v Brně

Tel: 582 340 441
Gsm: 604 542 454
Mail: info@cakonsult.cz

Společníci:
Ing. Pavel Burša, vklad 100.000,- Kč

mapa